Lirik Lagu Rafathar - Cinta Mama Papa

Cinta Mama Papa - Rafathar


Mamah Cantik, Papah Hebat
Masya Allah, Masya Allah
Mamah Cantik, Papah Hebat
Masya Allah, Masya Allah

Mamah Papah Jangan Marah Marah
Mamah Papah Jangan Marah Marah
Rafathar Cinta Mamah, Rafathar Cinta Papah

Mamah Papah Jangan Marah Marah
Mamah Papah Jangan Marah Marah
Rafathar Cinta Mamah, Rafathar Cinta Papah Mamah

Mamah Cantik, Papah Ganteng
Masya Allah, Masya Allah
Mamah Cantik, Papah Ganteng
Masya Allah, Masya Allah

Mamah Papah Jangan Marah Marah
Mamah Papah Jangan Marah Marah
Rafathar Cinta Mamah, Rafathar Cinta Papah

Mamah Papah Jangan Marah Marah
Mamah Papah Jangan Marah Marah
Rafathar Cinta Mamah, Rafathar Cinta Papah

Mamah Papah Jangan Marah Marah
Mamah Papah Jangan Marah Marah
Rafathar Cinta Mamah, Rafathar Cinta Papah

Mamah Papah Jangan Marah Marah
Mamah Papah Jangan Marah Marah
Rafathar Cinta Mamah, Rafathar Cinta Papah Mamah

0 komentar

Posting Komentar