Lirik Lagu Wafiq Azizah - Alfa Salam

Alfa Salam


Muhammad
Yaa Muhammad
Yaa Rosulalloh
Yaa Nabi ...yaa Nabi..
Yaa Habiballoh
Kullu Man Sholla...
Kullu Man Sholla 'alaika

Muhammad
Yaa Muhammad
Yaa Rosulalloh
Yaa Nabi ...yaa Nabi..
Yaa Habiballoh
Kullu Man Sholla...
Kullu Man Sholla 'alaika

Salamun... Salamun...
Alfa Salam..
Yaa Muhammad
Narju Binaili Hadzal Kirom
Wa Aflaha Billiqoi
Yaa Muhammad

Salamun... Salamun...
Alfa Salam..
Yaa Muhammad
Narju Binaili Hadzal Kirom
Wa Aflaha Billiqoi
Yaa Muhammad

Muhammad
Yaa Muhammad
Yaa Rosulalloh
Yaa Nabi ...yaa Nabi..
Yaa Habiballoh
Kullu Man Sholla...
Kullu Man Sholla 'alaika

Muhammad
Yaa Muhammad
Yaa Rosulalloh
Yaa Nabi ...yaa Nabi..
Yaa Habiballoh
Kullu Man Sholla...
Kullu Man Sholla 'alaika

Salamun... Salamun...
Alfa Salam..
Yaa Muhammad
Narju Binaili Hadzal Kirom
Wa Aflaha Billiqoi
Yaa Muhammad

Salamun... Salamun...
Alfa Salam..
Yaa Muhammad
Narju Binaili Hadzal Kirom
Wa Aflaha Billiqoi
Yaa Muhammad

0 komentar

Posting Komentar